yves rocher

Bakgrund
Yves Rocher är ett internationellt skönhetsvarumärke med en lång historia från La Gacilly i Frankrike. Som varumärke behövde de förbättra konsumenternas upplevda syn på företagets produktkvalité. De är globalt etablerade och behöver marknadsföra sig internationellt till nya kunder via retail och direktförsäljning och insåg att de hade en stor potentiell målgrupp som använder sociala medier.

Utmaning
Vår utmaning var att förändra uppfattningen av varumärket, som från att ha stämplats som ett billighetsvarumärke med mycket rabatter – till att bli ett livsstilsvarumärke. Frågan var, hur gör vi Yves Rocher till ett Love Brand?

Lösning
Vi valde att arbeta strukturerat med kontinuitet i sociala medier. Vi inledde vårt uppdrag med en workshop för att fastställa deras digitala strategi med fokus på sociala medier men även kopplingen till webb, nyhetsbrev och försäljning. På så vis skapar vi en tydlig postplan varje månad för vilket innehåll och vilken copy som ska publiceras – med uppdelning på specifikt fokusomåde, samt målgrupp i de olika kanalerna. Creative Peoples har en Social Media Manager som löpande sitter i kanalerna och publicerar innehåll, för en dialog med följarna, annonserar, samt följer upp så att vi uppnår önskat resultat. Varje månad presenterar vi resultatet för Yves Rocher i en månadsrapport för att säkerställa att vi når våra årsmål och går igenom nästkommande månad, samt uppdateringar.

Yves Rocher, 2018, December

Yves Rocher, 2018, September

Yves Rocher, 2018, Oktober

Yves Rocher, 2018, September

Yves Rocher, 2018, November

Yves Rocher, 2018, December

Footer